QƏLBİ QAN AĞLAMAQ

ürəkdən, ciddi təsirlənmək, təəssüf hissi keçirmək.

QƏLBİ DAĞA DÖNMƏK
QƏLBİ QIRILMAQ (SINMAQ)