QƏLBİNƏ GİRMƏK

bax: ürəyinə girmək.

QƏLBİNƏ DƏYMƏK (TOXUNMAQ)
QƏLBİNƏ HAKİM OLMAQ (KƏSİLMƏK)