QƏLBİNƏ YATMAQ

bax: ürəyinə yatmaq.

QƏLBİNƏ ŞEYTAN GİRMƏK
QƏLBİNƏ YOL TAPMAQ