QƏLBİNDƏ YER ELƏMƏK

bəyənmək, xoşlamaq; özünü sevdirmək, bəyənilmək; ~ qəlbinə yatmaq, qəlbinə girmək.

QƏLBİ YARALI
QƏLBİNDƏN KEÇMƏK