QƏLBİNİ ƏLƏ ALMAQ

bax: ürəyini ələ almaq.

QƏLBİNİ AÇMAQ
QƏLBİNİ QIRMAQ (SINDIRMAQ)