QƏLBİNİ OVLAMAQ

bax: ürəyini ovlamaq.

QƏLBİNİ OXUMAQ
QƏLBİNİ YUMŞALTMAQ