QƏLBİNİ YUMŞALTMAQ

bax: ürəyini yumşaltmaq.

QƏLBİNİ OVLAMAQ
QƏLƏM ÇALMAQ