Q

Azərbaycan əlifbasının on yeddinci hərfi. bax qe.
KVOTA
QA

Digər lüğətlərdə