QABIQ QOYMAQ

ağır işlə məşğul olmaq, həddindən artıq çalışmaq, əziyyət çəkmək; ~ can qoymaq, külüng çalmaq, dəridən-qabıqdan çıxmaq.

QABAQ-QABAĞA QOYMAQ
QABIQDAN ÇIXMAQ