QABIQDAN ÇIXMAQ

1. Çox çalışıb-əlləşmək, bütün gücünü sərf etmək; ~ dəridən-qabıqdan çıxmaq. 

2. Kasıblamaq, müflisləşmək, əlində olan şeylərin hamısından məhrum olmaq; ~ var-yoxdan çıxmaq.

QABIQ QOYMAQ
QABINDA BİR ŞEY OLMAMAQ