QABIRĞA OLMAQ

birisi istəmədən ona qoşulmaq, şərik olmaq; ~ boğaz olmaq, boğaz ortağı olmaq.

QABINDA BİR ŞEY OLMAMAQ
QABIRĞA VERMƏK