QABIRĞA VERMƏK

əyilmək, yıxılmağa meyil etmək.

QABIRĞA OLMAQ
QABIRĞASI QALIN OLMAQ