QAB-QACAQ

top.i. kitchen utensils; plates, spoons, forks, etc.; qab-qacaq yumaq to wash kitchen utensils

QAB
QAB-QAŞIQ

Значение слова в других словарях