QAB-QAZAN

top. İçərisində xörək bişirilən və ya içinə xörək qoyulan mətbəx ləvazimatı.
[Xortdan:] Görürsən neçəsi … qabqazanın arasında, taxçalarda qıvrılmış yatıbdır. Ə.Haqverdiyev.
[Arvad:] İndi mən qaragün məfrəşləri bağlayım, qab-qazanı bağlayım, toyuq-cücəni tutum, ya sizə xörək hazırlayım? H.Sarabski.

QAB-QAŞIQ
QABA

Digər lüğətlərdə