QAB

QAB1

ə. 1) məsafə, ara; 2) uzunluq ölçüsü. Qabi-gövseyn bax qabü qövseyn (1-ci mənada).

QAB2

ə. çərçivə.

Q
QABƏ

Digər lüğətlərdə