QABAĞI AÇILMAQ

çoxlu, kütləvi şəkildə gəlməyə başlamaq, axışıb gəlmək, getdikcə çoxalmaq; ~ ağzı açılmaq.

QABAĞA VERMƏK
QABAĞINA ÇIXMAQ