QABAĞINI ALMAQ

bir hadisənin baş verməsinə mane olmaq üçün vaxtında tədbir görmək; ~ qarşısını almaq (kəsmək).

QABAĞINDAN YEMƏMƏK
QABAĞINI KƏSMƏK

Digər lüğətlərdə