QABAĞINA DAŞ DIĞIRLAMAQ (YUMALAMAQ)

bax: qabağına kötük itələmək.

QABAĞINA ÇIXMAQ
QABAĞINA DÜŞMƏK