QABAĞINA YÜYÜRMƏK

hədsiz hörmət, ehtiram və itaətkarlıq göstərmək.

QABAĞINA SÜMÜK ATMAQ
QABAĞINDA İKİQAT (DÖRDQAT) OLMAQ