QABAĞINDAN YEMƏMƏK

qorxmamaq, çəkinməmək, sözünü demək, dikbaş və cəsur olmaq; ~ söz götürməmək.

QABAĞINDAN QARA PİŞİK KEÇMƏK
QABAĞINI ALMAQ