QABAĞA ATMAQ

bax: qabağa salmaq.

QABAĞA APARMAQ
QABAĞA ÇƏKMƏK