QABAĞA GETMƏK

irəliləmək, inkişaf etmək, artmaq; qabaqlamaq.

QABAĞA DÜŞMƏK
QABAĞA QAÇMAQ