QABAĞA SALMAQ

1. Gəlir gətirmək, maddi cəhətdən qazandırmaq. 

2. Bir işi tezləşdirmək; ~ irəli atmaq, qabağa atmaq.

QABAĞA QAÇMAQ
QABAĞA VERMƏK