QABAĞINDA İKİQAT (DÖRDQAT) OLMAQ

yaltaqlanmaq, qarşısında bükülmək, əyilmək; ~ quyruq bulamaq.

QABAĞINA YÜYÜRMƏK
QABAĞINDA MİL DURMAQ