QABAĞA ÇƏKMƏK

etimad göstərmək, vəzifə vermək, vəzifəsini artırmaq, inkişafı üçün imkan yaratmaq; ~ qapı açmaq.

QABAĞA ATMAQ
QABAĞA DURMAQ