QABAĞA DÜŞMƏK

1. Rəhbərlik etmək, bələdçilik etmək; ~ yol göstərmək. 

2. Nəzərdə tutulduğundan, gözlənildiyindən çox qazanc götürmək; ~ irəli düşmək.

QABAĞA DURMAQ
QABAĞA GETMƏK