QABAĞA QAÇMAQ

tələsmək, qabaqlamağa çalışmaq, irəliyə can atmaq.

QABAĞA GETMƏK
QABAĞA SALMAQ