QABAN

QABAN (vəhşi donuz) Kənddən ..araba gətirib, qabanın cəmdəyini içinə yığıb, özüm də üstündə yola düşdüm (Ə.Haqverdiyev); ÇÖLDONUZU [Alo:] Bu da lap çöldonuzu kimi tük gətirmiş imiş (S.Rəhimov).

QABAQGÖRƏN
QABAR

Digər lüğətlərdə