QABAN

1. кабан; 2. кабаний;
QABALIQ
QABAR

Digər lüğətlərdə