QABAN

Belə mülahizə var ki, bu söz qabarmaq feili ilə kökdaş olub, “çöl donuzu” deməkdir. Adamın üstünə qabardığı (hücum etdiyi) üçün belə adlanıb. Кабан formasında rus dilində də işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

QABAQ-QƏNŞƏR
QABAR

Digər lüğətlərdə