QABAQ

1
I
сущ. бот.
1. тыква:
1) род одно- и многолетних растений сем. тыквенных. Qabaq bostanlarda becərilir тыква культивируется на бахчах
2) плод этого растения. Qabaq bişirmək варить тыкву, yem qabağı кормовая тыква
2. разг. о безвкусном арбузе или дыне
II
прил. тыквенный. Qabaq çiyidi тыквенные семечки
2
I
сущ.
1. перёд (передняя часть чего-л. ). Köynəyin qabağı перед рубашки
2. фасад (передняя, главная сторона здания, выходящая на улицу, площадь). Teatrın qabağı фасад театра
3. перен. поэт. лицо, лик. Ayın qabağı лик луны
II
прил.
1. передний (находящийся впереди). Atın qabaq ayaqları передние ноги лошади, qabaq sıralar передние ряды, qabaq təkərlər передние колеса
2. обращённый вперёд. Evin qabaq pəncərələri передние окна дома, müdafiənin qabaq xətti передний край обороны
III
нареч. в прошлом, прежде, в прежнее время, раньше. Qabaq onlar dost idilər прежде они были друзьями, qabaq o bizimlə işləyirdi раньше он работал с нами
IV
послел.
1. раньше кого-л., чего-л. Hamıdan qabaq раньше всех, vaxtından qabaq раньше срока, hər şeydən qabaq прежде всего
2. до кого , до чего . Bayramdan qabaq до праздника, məndən qabaq до меня
3. перед чем . Yeməkdən qabaq перед едой, dərsdən qabaq перед уроком, müharibədən qabaq перед войной
4. за сколько-то времени до чего-л. Zəlzələdən iki gün qabaq за два дня до землетрясения, iclasdan bir saat qabaq за час до собрания
5. в форме qabağında kimin, nəyin :
1) перед кем, чем . Evin qabağında перед домом, məktəbin qabağında перед школой, müəllimin qabağında перед учителем
2) у, около, возле кого, чего . Körpünün qabağında у пристани, teatrın qabağında у театра
3) напротив, против кого, чего . Kəndin qabağında против деревни, vağzalın qabağında напротив вокзала
◊ qabağa çıxmaq выходить, выйти вперед; qabağa qaçmaq (qabağa əl atmaq) забегать вперед; qabağa düşmək: 1. возглавить какое-л. дело, организовать какое-л. дело; 2. показывать, показать дорогу; 3. опережать, опередить других; qabağa keçmək опережать, опередить кого-л. в чем-л. ; qabağa gəlmək (qabağa çıxmaq) выступить, выйти вперед; qabağı alınmaq: 1. предотвращаться, быть предотвращенным; 2. взнуздываться, быть взнузданным; qabağı açılmaq: 1. хлынуть, нахлынуть. İnsan axınının qabağı açıldı хлынул людской поток; 2. открываться, открыться (освободиться от чего-л. заслоняющего – о виде, просторе); qabağı açıldı kimin появилась возможность жениться для следующего по возрасту брата; qabağına ağac uzatmaq kimin вставлять палки в колеса к ому; qabağına qatmaq вести, подгоняя кого-л. куда-л.; qabağında əsmək kimin ходить по струнке перед кем ; qabağında mil durmaq смирно стоять перед кем ; qabağında dura bilməmək не устоять перед кем , не выдержать; qabağında quyruq bulamaq kimin вилять хвостом перед кем; qabağına keçmək становиться, стать помехой для кого ; qabağına kötük itələmək kimin см. qabağına ağac uzatmaq; hər kəs közü öz qabağına çəkir для каждого своя рубашка ближе к телу, каждый старается для себя; qabağına çıxmaq: 1. kimin выходить, выйти навстречу к ому-л.; 2. преграждать, преградить путь к ому; 3. тягаться, соперничать с кем ; qabağında diz çökmək kimin стать на колени перед кем ; qabağından qaçmaq kimin побоявшись, уклониться встретиться с кем , струсить перед кем , qabağından yeməmək вести себя задиристо, вести себя вызывающе (лезть драться); qabağından yeməyən не в меру самонадеянный, заносчивый, задиристый; qabağını almaq: 1. nəyin предотвращать, предотвратить, предупреждать, предупредить что . Təhlükənin qabağını almaq предотвратить опасность, yanğının qabağını almaq предотвратить пожар, bədbəxt hadisənin qabağını almaq предупредить несчастье, xəstəliyin qabağını almaq предупредить болезнь; 2. kimi n, nəyin принимать, принять меры в отношении кого-л., чего-л. ; 3. kimin обуздывать, обуздать (подчинить своей воле); qabağını kəsmək nəyin :
1. перекрывать, перекрыть. Çayın qabağını kəsmək перекрыть реку
2. kimin остановить, преградить дорогу к ому (с целью задержания, ограбления и т.п. ); qabağını-gerisini düşünmək действовать осмотрительно, обдумать за и против; qabağını tutmaq см. qabağını kəsmək; özünü qabağa vermək стремиться вперёд; göz qabağındadır неоспоримо, на виду
QABAĞIALINMAZLIQ
QABAQ-QABAĞA

Digər lüğətlərdə