QABAQCA

qabaqca bax əvvəlcə

QABAQ-QƏNŞƏR
QABAQCADAN

Digər lüğətlərdə