QABAQCA

QABAQCA – ARXACA Mən qabaqca gedirəm, o da arxamca gəlirdi (S.Hüseyn).

QABAQCA – DALINCA Özü qabaqca, mən isə dalınca getdim (M.S.Ordubadi).

QABAQCA – SONRA Qabaqca Münəvvər xanım atası ilə görüşürdü: – Ana, salamat qal! Yenə tezliklə sənin ziyarətinə gələrəm (M.S.Ordubadi); Sonra Miko elə oradaca qədəhini yenidən doldurub dedi (İ.Əfəndiyev).

QABAQ
QABAQCIL

Digər lüğətlərdə