QABAQCADAN

z. beforehand, in good time, in advance; bir şeyin qeydinə ~ qalmaq to think* of smth. beforehand / in advance; ~ pulu vermək to pay* in advance

QABAQCA
QABAQCIL

Значение слова в других словарях