QABAQDAN

zərf
1. Qabaq tərəfdən, ön tərəfdən; qarşı tərəfdən; qarşıdan. Evin qabaqdan görünüşü.
– Mən gedirdim, dostum çıxdı qabaqdan; Acı sözün salmaz məni damaqdan. Aşıq Qərib”.

2. Qabaqcadan, əvvəlcədən, əvvəldən, çoxdan. Gəlməyəcəyini qabaqdan bilirmiş.
– Axşamdan bəri getməyə tələsən, heybəsini bir gün qabaqdan hazırlayıb səbirsizliklə bu anı gözləyən oğlan birdən-birə qəribsədi. İ.Şıxlı.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QABAQDAN qabaqdan bax əvvəldən
  • QABAQDAN əvvəlcədən — irəlicədən
  • QABAQDAN qarşıdan
QABAQDAKI
QABAQGÖRƏN

Digər lüğətlərdə