QABARİ́T

[ fr. ] Bir şeyin ölçüsü, böyüklüyü, həcmi.
QABARILMAQ
QABARLAMA

Digər lüğətlərdə