QABARLAMA

Qabarlamaq”dan f.is.
QABARİ́T
QABARLAMAQ

Digər lüğətlərdə