QABARMA₁

Qabarmaq1”dan f.is.

Синонимы

  • QABARMA qalxma — şişmə — köpmə
  • QABARMA bərkimə
  • QABARMA yüksəlmə — qalxma — daşma
  • QABARMA ürpərmə — dikəlmə
  • QABARMA acıqlanma — hirslənmə

Антонимы

  • QABARMA QABARMA – ÇƏKİLMƏ Qərbi Avropanın şimal və qərb hissələrində böyük qabarma və çəkilmələr olur
QABARLILIQ
QABARMA₂

Значение слова в других словарях