QABARMA₂


1.Qabarmaq2”dan f.is.
2. is. coğr. Dəniz suyunun səviyyəsinin vaxtaşırı olaraq qalxması, artması hadisəsi. Qərbi Avropanın şimal və qərb hissələrində böyük qabarma və çəkilmələr olur.

Синонимы

  • QABARMA qalxma — şişmə — köpmə
  • QABARMA bərkimə
  • QABARMA yüksəlmə — qalxma — daşma
  • QABARMA ürpərmə — dikəlmə
  • QABARMA acıqlanma — hirslənmə

Антонимы

  • QABARMA QABARMA – ÇƏKİLMƏ Qərbi Avropanın şimal və qərb hissələrində böyük qabarma və çəkilmələr olur
QABARMA₁
QABARMAQ₁

Значение слова в других словарях