QABARTMAQ

f.
1. Qabarıq hala salmaq, şişirtmək, köpürtmək.
2. Yüksəltmək, yuxarıya qaldırmaq, daşdırmaq. Külək dənizin suyunu qabartdı.
3. Tüklərini ürpərtmək, dikəltmək, biz-biz etmək, dik vəziyyətə salmaq. Xoruz tüklərini qabartdı.
– At yalını qabartmış, quyruğunu dikəltmiş, gözlərini və qulaqlarını oynadır, … kişnəyirdi. S.Rəhimov.

4. Suluqlandırmaq, qabar etmək. Gicitkən əlimi qabartdı.

Антонимы

  • QABARTMAQ QABARTMAQ – YATIRTMAQ At yalını qabarmış, quyruğunu dikəltmiş, gözlərini və ayaqlarını oynadırdı (S.Rəhimov); Şiraslan
QABARTMA
QABARTMALI

Значение слова в других словарях