QAFİYƏ DƏYİŞMƏK

söhbəti başqa istiqamətə yönəltmək, mövzunu bilərəkdən dəyişmək; ~ iz azdırmaq.

QADAQDA SAXLAMAQ
QAHMAR ÇIXMAQ