QALOŞA OTURTMAQ (QOYMAQ)

məcbur etmək, işini çətinləşdirmək, pis vəziyyətə salmaq; ~ divara dirəmək (qısnamaq).

QALMAQAL SALMAQ
QAMƏTİ ƏYİLMƏK (BÜKÜLMƏK)