QAMƏTİ ƏYİLMƏK (BÜKÜLMƏK)

bax: beli bükülmək.

QALOŞA OTURTMAQ (QOYMAQ)
QAN AĞLAMAQ