QAN AĞLAMAQ

zülm, əzab çəkmək; bezmək, usanmaq; ~ boğaza yığılmaq, təngə gəlmək, zara gəlmək, cana doymaq.

QAMƏTİ ƏYİLMƏK (BÜKÜLMƏK)
QAN AXITMAQ

Digər lüğətlərdə