qan preparatları

Müalicə məqsədləri üçün istehsalat şəraitində qandan hazırlanan dərman vasitələri

qan komponentləri
qan və onun komponentlərinin donorluğu