qan və onun komponentlərinin donorluğu

Şəxsin könüllü surətdə yüksək humanizm və xeyirxahlıq göstərərək əhalinin sağlamlığının qorunmasında şərəfli iş kimi tibbi məqsədlər üçün öz qanını və onun komponentlərini verməsi

qan preparatları
qanın, qan komponentlərinin donorluğu