qan xidməti

Müalicə məqsədləri üçün qan və qan komponentləri ilə tibb müəssisələrini təmin edən səhiyyə sahəsi

qan bankı
qan komponentləri