qan

Donordan götürülmüş və köçürülmə, yaxud sonraki emal üçün istifadə edilən insan qanı

qaimə
qan bankı

Значение слова в других словарях