qaraj

Nəqliyyat vasitələrinin durması və parklanması üçün nəzərdə tutulan mühafizə olunan tikili

qapalı vəsiyyətnamə
qarantiya

Значение слова в других словарях