QAT-QAR

qat-qar eləməx’:
(Cəbrayıl, Daşkəsən, Zəngilan)
qatışdırmaq. – Ağ unnan qara unu qat-qar eliyəndə yaxşı çörəyi çıxır (Zəngilan)
QA:T
QATA